Xa lạ với những khái niệm tháng lương thứ 13, thưởng Tết... như một số ngành nghề khác nhưng đội ngũ giáo viên, nhân viên  và cả học sinh ở trường MN Đại Thành vẫn ấm lòng với những món quà từ đồng nghiệp, các cấp quản lý khi mùa xuân về.
Ấm lòng tình đồng nghiệp

Từ cuối tháng 01, Công đoàn, BGH nhà trường đã sớm có kế hoạch quan tâm đến việc hỗ trợ, chăm lo cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo tết cho đội ngũ CBGV, NV. BGH, công đoàn đã hỗ trợ được 14.000.000 cho CBGV, NV và 1.000.000 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tích cực chăm lo Tết cho nhà giáo - Ảnh 1