TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN MẬU TUẤT 2018

Thứ bảy, 10/02/2018 7:28:01 CH

Căn cứ Kế hoạch số 74/GDĐT ngày 30/01/2018 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc tổ chức “Tết trông cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018, Trường MN Đại Thành tổ chức  Tết trồng cây Xuân 


Mậu 
Tuất 2018.