Địa chỉ: Trường mầm non Đại thành
Điện thoại: 3865780
 15/05/21  Tin tức nhà trường  19
Trước tình hình dịch có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, Trường MN Đại Thành đã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19
 15/05/21  Tin tức nhà trường  24
Trong quá trình giáo dục đang dần dần chuyển từ nền giáo dục theo định hướng của Nhà nước hay theo định hướng học thuật của nhà trường sang nền giáo dục theo định hướng của thị trường lao động, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực ...
 28/04/21  Tin tức nhà trường  24
Tập huấn chuyên môn  lần thứ 3 theo hướng nghiên cứu bài học - Cụm chuyên môn số 3