Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1980, Trường Mầm non Đại Thành đã khẳng định thương hiệu tại huyện Hiệp Hòa và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Đại Thành theo hướng dẫn tại thông tư 28/2016 và quan điểm giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm